Słowem plecione

ŁUKASZ NOWAKOWSKI – urodził się w 1979 roku w Cieszynie. Mieszka w uzdrowiskowej miejscowości Ustroń, gdzie spełnia swoje poetyckie marzenia. Wiersze pisze od 1994 roku, głównie do szuflady. Dopiero od kil-ku lat, za sprawą własnej strony internetowej na Face-booku, trafiły one do szerszego grona odbiorców. Jego utwory można było usłyszeć w audycji poetyckiej Pióro Feniksa w radio Guardian. W swojej twórczości zwraca uwagę na problemy wiary o szerokim spectrum znaczenia. Publikuje w wielu antologiach różnych internetowych grup poetyckich oraz na łamach czasopisma Bezkres. W sierpniu ukazał się jego autorski projekt wydawniczy, o wymownym tytule DNA.